Termeni și Condiții de vânzare - PIT.md

Produs a fost adaugat cu success în în coșul Dvs.

Continuați cumpărăturile
  • Cosul contine 0 produse 1 produs
  • Total livrare (TVA incl.)
    Urmează sa fie stabilit
  • Total produs (TVA incl.)

REGULAMENT

PRIVIND TERMENI ȘI CONDIŢII DE VÂNZARE

ALE MAGAZINULUI ELECTRONIC

www.pit.md                                                                                                                         

ARTICOLUL 1. Scop, sfera de aplicare și caracter executoriu al Termenilor

și Condițiilor de vânzare ale magazinului electronic www.pit.md

 Prezentul Regulament privind termeni și condiţii de vânzare ale magazinului electronic www.pit.mddefinește condițiile în care se vând produsele disponibile pe site-ul www.pit.md (în continuare denumit - magazin www.pit.md, iar acest regulament - „T&C/V www.pit.md”). „www.pit.md” este gestionat de “Felix Internatinal”SRLidentificată prin numărul de identificare de stat-cod fiscal 1021600053446 și cod TVA 0309708 cu sediul de corespondență pe str. Socoleni nr. 6/1, mun. Chișinău, MD2020.”T&C/V www.pit.md” este în vizorul cumpărătorilor pe toate paginile site-ului– în subsolul /partea de jos/ a fiecărei pagini și anume: la accesarea link-ului „Termeni și Condiții de vânzare” fie sub formă de fragmente (extrase succinte din „T&C/V www.pit.md”) după cum urmează postate inclusiv pe paginile site-ului în dependență de subiectul abordat:De asemenea, „T&C/V www.pit.md” este comunicat de “Felix Internatinal”SRLoricărui solicitant. Prin urmare, orice comandă plasată de cumpărător pe “www.pit.md” duce la acceptarea tacită de către acesta a „T&C/V www.pit.md””T&C/V www.pit.md” pot fi modificate periodic fără informare prealabilă. Din acest motiv, “Felix Internatinal”SRL recomandă cumpărătorilor ca de fiecare dată, înainte de a plasa o nouă comandă, să vizualizeze Termeni și Condiții de vânzare. Versiunea aplicabilă a „T&C/V www.pit.md” unei noi comenzi este ziua plasării comenzii sau a ofertei transmise de cumpărător. Orice derogare de la acești Termeni și Condiții de vânzare va fi opozabilă ”Felix Internatinal”SRL dacă a fost acceptată și formalizată în mod corespunzător în scris și semnată de ”Felix Internatinal”SRL.

ARTICOLUL 2. Comanda

Fiecare comandă plasată pe site-ul www.pit.md constituie un contract încheiat intre Cumpărător și entitatea juridică “Felix International”SRL, și implică în mod obligatoriu acceptarea fără limite și irevocabilă de către Cumpărător a Terminilor și Condițiilor de Vânzare ww.pit.mdCumpărătorul va trebui să aleagă online o adresă de livrare și o metodă de plată. O comandă este considerată valabilă odată ce Cumpărătorul a primit un apel telefonic de confirmare de la operatorul ww.pit.md /“Felix International”SRL. “Felix International”SRL nu oferă nicio garanție în ce privește livrarea și/sau nu este responsabilă de consecințele care survin drept urmare a unor erori conținute în informațiile oferite de Cumpărător pe www.pit.md.

 ARTICOLUL 3. Prețuri

Prețurile afișate pe www.pit.md  sunt în lei moldovenești (MLD) și includ TVA. Prețurile nu includ costul transportului. “Felix International”SRL își rezervă dreptul de a modifica prețurile în orice moment fără vreo notificare prealabilă în acest sens. Astfel, prețul aplicabil Cumpărătorului este cel afișat la momentul comenzii. “Felix International”SRL poate acorda la latitudinea sa, iar Cumpărătorul – beneficia, de reduceri sau beneficii în anumite cazuri, în perioade promoționale pentru anumite produse și/sau ținând cont de specificul de activitate a Cumpărătorului și/sau de volumul comenzilor sale.

 ARTICOLUL 4. Facturare și plată

Plățile se efectuează, de regulă, până la livrarea produsului comandat prin transfer bancar și/sau card de credit (alte modalități fiind în proces de observare) și, cu titlu de excepție, cu cec (în numerar) în momentul preluării produsului de către Cumpărător, inclusiv eliberat prin intermediul companiei de curierat. Condițiile de plată pot fi negociate dacă există careva premize în acest sens și cu condiția căcondițiile de plată solicitate de/agreate cu Cumpărătorul sunt în conformitate cu prevederile actelor normative în vigoare ale Republicii Moldova. Cumpărătorul garantează vânzătorului “Felix International”SRL că dispune de toate autorizațiile și/sau alte acte necesare pentru a folosi metoda de plată pentru care a optat în momentul plasării comenzii. În cazuri specifice comanda va fi considerată valabilă odată ce Cumpărătorul va remite actele nominalizate în aliniatul precedent și/sau odată ce autoritățile sau alte instituții acreditate oficial au confirmat, în formă scrisă, acordul de plată. În caz contrar, comanda va fi anulată automat. Plata unei facturi este considerată efectivă și completă după ce “Felix International”SRL a încasat suma totală facturată Cumpărătorului. Plata în avans nu presupune acordare de reduceri sau alte beneficii. Neefectuarea unei plăți în termenul stabilit anulează reducerile și/sau acele alte beneficii care au fost acordate Cumpărătorului. De asemenea, în caz de neplată la data scadenței, Cumpărătorului i se aplică automat o penalitate de întârziere egală cu 3% din rata dobânzii legale, “Felix International”SRL nefiind obligată să notifice despre acest lucru Cumpărătorului. La fel, neplata unei facturi la data scadenței duce la scadența imediata a tuturor sumelor datorate de Cumpărător. Nu în ultimul rând, “Felix International”SRL poate solicita despăgubiri a prejudiciilor suportate de aceasta ca urmare a sumelor datorate de Cumpărător. Pe lângă daunele pe care le poate pretinde, “Felix International”SRL își rezervă dreptul de a suspenda livrarea până la plata integrală a sumelor datorate.

 ARTICOLUL 5. Disponibilitatea produsului

Ofertele noastre de produse se aplică atâta timp cât sunt vizibile pe site-ul nostru. Indicațiile despre disponibilitatea produselor sunt oferite in momentul in care Cumpărătorii plasează comanda. Dacă un articol devine indisponibil după plasarea comenzii, operatorul www.pit.md va informa Cumpărătorul printr-un apel telefonic. Comanda poate fi amânată în funcție de noua disponibilitate a articolului /bunului.

 ARTICOLUL 6. Recepția comenzii

Cumpărătorul, în decurs de 1 (una) oră de la plasarea comenzii sale, va primi, printr-un un apel telefonic, o confirmare de primire a comenzii și va fi informat când produsele comandate vor fi livrate destinatarului fie, după caz, predate transportatorului pentru livrare. Termenul de livrare va corespunde cu timpul de livrare ales de Cumpărător la plasarea comenzii. Este responsabilitatea Cumpărătorului să controleze bunurile livrateîn momentul preluării acestora. Mărfurile sunt considerate în mod tacit ca fiind acceptate de către Cumpărător și conforme cu comanda, cu excepția cazului produselor defecte menționate la ARTICOLUL 9 fie a cazului în care Cumpărătorul comunică observațiile sale transportatorului întrunind următoarele două condiții, precum și cele prevăzute de actele normative în vigoare:

      consemnare observație(ii), în formă scrisă, pe un suport de hârtie remis curierului; și

      confirmare a acestor observații prin expediere, în termen de 3 zile de la primirea mărfii, a unei scrisori recomandate cu confirmare de primirecătre “Felix International”SRL sau transportator. Nerespectând aceste formalități, mărfurile vor fi certificate drept conforme și lipsite de orice defect vizibil și nicio pretenție ulterioară nu va fi acceptabilă ca validă de către “Felix International”SRL., Cu excepția cazurilor speciale sau a indisponibilității unuia sau mai multor produse, produsele comandate vor fi livrate după cum urmează: în municipiul Chișinău - a 2, în alte regiuni – în 48 ore. Livrările sunt gestionate în municipiul Chișinău de către “Felix International”SRL, iar în regiuni - de un transportator independent.

 ARTICOLUL 7. Dreptul de retragere si returnare a produselor la comanda

Nu se va accepta retur de produs. De asemenea, Cumpărătorul nu are dreptul de retragere a acelor bunuri a căror producere a fost efectuată la comandă.

 ARTICOLUL 8. Condiții de livrare

Data de livrare este contractuală (cea specificată pe site sau cea convenită de operatorul www.pit.md cu Cumpărătorul). Prețul nu este indexat în funcție de timpul de livrare. “Felix International”SRL depune toate eforturile pentru a livra produsele comandate în perioada de timp specificată /convenită. Cu toate acestea, sunt posibile asemenea cazuri când livrarea poate întârzia și anume:

– livrare întârziată din cauza Cumpărătorului: indicare greșită a adresei de livrare, localul (încăperea) destinatarului închis(ă), refuzul de a accepta bunurile. Prețul rămâne neschimbat.

– livrare întârziată din cauza transportatorului: data preluării bunurilor de către transportator a fost cu 24 de ore înainte de data scadenței, problemă de expediere apărută ulterior fiindu-i imputabilă celui din urmă. Prețul rămâne neschimbat.

– livrare întârziată din cauza unei probleme de producție (pentru bunurile comandate care sunt produse de terțe persoane urmare a plasării comenzii). Data plecării mărfurilor nu este respectată. “Felix International”SRL verifică numărul de zile de întârziere și ajustează prețul facturii în funcție de timpul necesar. În orice caz, prețul nu poate fi mai mic decât cel mai bun preț afișat (20 de zile lucrătoare). Livrarea mărfurilor către Cumpărător sau reprezentanții acestuia semnifică și transferul riscului către Cumpărător sau reprezentanții acestuia. Această clauză se aplică tuturor produselor livrate.

 ARTICOLUL 9. Produse și servicii

“Felix International”SRL nu oferă nicio garanție cu privire la adecvarea produselor la nevoile specifice ale Cumpărătorului sau ale destinatarilor indicați de Cumpărător și nici cu privire la obiectivele sau utilitatea atribuite bunurilor de către Cumpărător /destinatar. “Felix International”SRL exclude orice garanție legală pentru produsele utilizate în activitățile obișnuite ale Cumpărătorilor săi și/sau cele transmise sau revândute unor terțe persoane. În consecință, acești Cumpărători nu pot înainta “Felix International”SRL niciun fel de reclamații. Prin urmare, așa-numiții Cumpărători se angajează să asigure “Felix International”SRL împotriva oricărei acțiuni, inclusiv pasibile sancționări, din partea propriilor Cumpărători. “Felix International”SRL nu este responsabilă pentru daunele a căror proveniență se datorează utilizării internetului precum ar fi pierderea de date, intruziunea, virusul, întreruperea serviciului sau orice alte probleme nevoluntare. Imaginile și ilustrațiile de pe www.pit.md  nu au valoare contractuală. În ceea ce privește produsele achiziționate prin intermediul site-ului www.pit.md și care dezvăluie un defect ascuns, “Felix International”SRL va propune – la discreția sa – fie înlocuirea produselor cu unul din aceiași categorie fie cu un alt bun al cărei preț este egal cu suma plătită de Cumpărător pentru produsul considerat defect. Pentru aceasta, Cumpărătorul trebuie mai întâi să returneze produsul. Răspunderea financiară a “Felix International”SRL nu va depăși prețul plătit de Cumpărător pentru produsul considerat defect, indiferent de suma prejudiciului direct sau indirect pe care bunul considerat defect l-ar putea cauza. “Felix International”SRL își rezervă dreptul de a solicita Cumpărătorului recuperarea cheltuielilor sale necesare pentru procesarea returului oricărui bun (inclusiv transport – recepție – revizuire a produsului) pentru care defectul nu este cunoscut sau este atribuit Cumpărătorului, inclusiv din cauza utilizării neconforme a produsului.

 ARTICOLUL 10. Protecția datelor

Este de remarcat că datele nominative solicitate Cumpărătorului sunt necesare pentru procesarea comenzii acestuia și, în special, pentru întocmirea facturilor. Prelucrarea informațiilor comunicate prin intermediul www.pit.md constituie obiectul Politicii de confidențialitate cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal, care, la fel, este postat pe www.pit.md.

 ARTICOLUL 11. Proprietatea intelectuală

Conținutul site-ului este proprietatea “Felix International”SRL și este protejat de actele normative în vigoare ale Republicii Moldova și cele internaționale privind proprietatea intelectuală. Orice reproducere, integrală sau parțială, a acestui conținut constituie încălcare a drepturilor de autor, respectiv - este strict interzisă și susceptibilă sancționărilor de ordin civil, contravențional și penal.

 ARTICOLUL 12. Forța majoră

(1) Neexecutarea obligației “Felix International”SRL este justificată dacă ea se datorează unui impediment în afara controlului acesteia și dacă nu i se putea cere în mod rezonabil să evite sau să depășească impedimentul ori consecințele acestuia.

(2) În cazul în care impedimentul justificator este doar temporar, justificarea produce efecte pe durata existenței impedimentului. Totuși, dacă întârzierea capătă trăsăturile neexecutării esențiale, Cumpărătorul poate să recurgă la mijloacele juridice de apărare întemeiate pe o asemenea neexecutare.

(3) În cazul în care impedimentul justificator este permanent, obligația “Felix International”SRL se stinge. Obligația corelativă de asemenea se stinge.

(4) “Felix International”SRL are obligația de a asigura ca Cumpărătorul să primească o notificare despre impediment și efectele lui asupra capacității de a executa, într-un termen rezonabil după ce “Felix International”SRL a cunoscut sau trebuia să cunoască aceste circumstanțe. Cumpărătorul are dreptul la despăgubiri pentru orice prejudiciu rezultat din neprimirea respectivei notificări.

(5) Impedimentul justificator nu exonerează “Felix International”SRL de plata despăgubirilor dacă impedimentul a apărut după neexecutarea obligației, cu excepția cazului când Cumpărătorul nu ar fi putut, oricum, din cauza impedimentului, să beneficieze de executarea obligației.

 ARTICOLUL 13. Responsabilitate

Răspunderea financiară a “Felix International”SRL în cadrul unei comenzi luate în lucru este limitată la suma comenzii plasate de Cumpărător.

 ARTICOLUL 14. Soluționare litigii

Eventualele diferende la interpretarea sau executarea acestor Termeni și Condiții de vânzare vor fi soluționate, în absența unui acord amiabil, de instanța de judecată de la adresa de corespondență a “Felix International”SRL.

 Ultima ajustare: 21.03.2022

 

                                                                                                        


Call
Messenger Messenger Viber Viber