Politica de Securitate privind prelucrarea datelor cu caracter personal - PIT.md

Produs a fost adaugat cu success în în coșul Dvs.

Continuați cumpărăturile
 • Cosul contine 0 produse 1 produs
 • Total livrare (TVA incl.)
  Urmează sa fie stabilit
 • Total produs (TVA incl.)

Politica de confidențialitate

CU PRIVIRE LA PRELUCRAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL

a site-ului www.pit.md

 

   I. Generalități

Site-ul www.pit.md este destinat procurării mărfurilor în mediul online și aparține companiei Felix International SRL
adresa juridica:
mun Chișinău, str. Grenoble, 130, ap. 93.

Societatea comercială Felix International SRL recunoaște importanța datelor cu caracter personal ale utilizatorilor și se angajează să protejeze confidențialitatea și securitatea acestora. Compania respectă confidențialitatea datelor utilizatorilor și a vizitatorilor website-ului www.pit.md  și prelucrează datele cu caracter personal cu diligență, în condiții tehnice și organizatorice de securitate.

În urma accesării serviciilor Felix International SRL, sunt prelucrate datele cu caracter personal primite direct de la utilizatori sau indirect în cadrul derulării raporturilor comerciale.

Datele cu caracter personal sunt colectate fie numai cu acordul clientului, dacă sunt oferite cu bună știința, de bună voie, din proprie inițiativă, fie la solicitarea Felix International SRL, de exemplu prin unul din formularele on-line utilizate, respectiv formularul de contact online, formularul de comandă produse online, participarea la tombole și concursuri, prin completarea datelor în formularul de înregistrare cont pe un website Felix International SRL, etc.

Utilizarea acestui website dar și a altor website-uri Felix International SRL se supune prezentelor prevederi și condițiilor generale, tehnice si de participare ale Felix International SRL.

 Felix International SRL nu va prelucra datele cu caracter personal decît în măsura în care acest demers este necesar îndeplinirii scopurilor mai jos menționate, cu respectarea măsurilor legale de securitate și confidențialitate a datelor cu caracter personal.

     Prin utilizarea site-ului www.pit.md exprimați Acordul cu politica de confidențialitate a datelor cu caracter personal, prezentată în continuare.

Acest act se referă la colectarea şi utilizarea informațiilor personale care sunt furnizate în mod direct sau indirect în momentul în care se beneficiază de serviciile oferite de către acest site web.

 Felix International SRL își rezervă dreptul de a efectua modificări, actualizări asupra prevederilor prezentului Acord de confidențialitate, fără o înștiințare prealabilă. Cea mai recentă versiune va putea fi accesată la adresă web: www.pit.md

 Felix International SRL este conștientă de importanța protejării informațiilor și prezentul acord stipulează modul în care sunt utilizate aceste date.

În cazul unor recomandări, opinii, reclamatii, ele pot fi expediate la adresa [email protected]

 

II. Noțiuni

În prezenta Politică de confidențialitate, sînt definite/utilizate următoarele noţiuni:

Cookie - sau un modul cookie este un text special, trimis de un serverul site-ului navigatorului web (browserul) utilizatorului și apoi trimis înapoi (nemodificat) de către navigator, de fiecare dată când utilizatorul accesează repetat acel server.

Date cu caracter personal– orice informaţie referitoare la o persoană fizică identificată sau identificabilă (subiect al datelor cu caracter personal). Persoana identificabilă este persoana care poate fi identificată, direct sau indirect, prin referire la un număr de identificare sau la unul ori mai multe elemente specifice identităţii sale fizice, fiziologice, psihice, economice, culturale sau sociale;

Politica de securitate a datelor cu caracter personal - document, elaborat de către operatorul de date – Felix International SRL, care oferă o descriere precisă a măsurilor de securitate şi trăsăturilor de protecţie selectate pentru securitatea datelor

Utilizator– persoana care interacționează cu site-ul www.pit.md prin intermediul unui navigator web (browser);

Prelucrarea datelor cu caracter personal – operaţiune sau serie de operaţiuni care se efectuează asupra datelor cu caracter personal prin mijloace automatizate sau neautomatizate, cum ar fi colectarea, înregistrarea, organizarea, stocarea, păstrarea, restabilirea, adaptarea ori modificarea, extragerea, consultarea, utilizarea, dezvăluirea prin transmitere, diseminare sau în orice alt mod, alăturarea ori combinarea, blocarea, ştergerea sau distrugerea;

Stocare - păstrarea pe orice fel de suport a datelor cu caracter personal;

Consimţămîntul subiectului datelor cu caracter personal – orice manifestare de voinţă liberă, expresă şi necondiţionată, în formă scrisă sau electronică, conform cerinţelor documentului electronic, prin care subiectul datelor cu caracter personal acceptă să fie prelucrate datele care îl privesc;

 

III. Subiecții de date cu caracter personal

Subiecții de date cu caracter personal ale căror date pot fi prelucrate de către Felix International SRL, exclusiv în scopurile mai jos menționate sunt:

Clienți persoane fizice ai Felix International SRL (actuali, foști sau potențiali), vizitatori, public larg, reprezentanții/împuterniciții ai acestora, legali sau convenționali;

 Pentru a avea posibilitatea de a oferi servicii specifice activității, Felix International SRL va solicita datele cu caracter personal necesare prestării respectivelor servicii, iar refuzul de a furniza astfel de date poate determina imposibilitatea furnizării serviciilor Felix International SRL. Atunci când se achiziționează un serviciu furnizat de Felix International SRL, se va colecta date personale în legătura cu prestarea respectivelor servicii.

Prin citirea prezentelor prevederi, prin furnizarea datelor cu caracter personal în vederea accesării serviciilor Felix International SRL prin intermediul website-urilor deținute de Felix International SRL, utilizatorul/vizitatorul este informat și își exprimă în mod expres consimțământul (își dă acordul) cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal în conformitate cu dispozițiile legale privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date (Legea R.M. nr.133 din 08-07-2011 privind protecția datelor cu caracter personal).

În cazul în care prelucrarea datelor nu mai este necesară pentru oferirea unui serviciu, pentru îndeplinirea unei obligații legale, și nici nu este justificată de un interes legitim al Felix International SRL, sunteți în drept să refuzați o astfel de prelucrare sau vă puteți retrage consimțământul dat anterior, refuzul urmînd sa producă efecte pentru viitor. Spre exemplu, subiecții de date cu caracter personal își pot retrage consimțământul pentru prelucrarea datelor în scop de marketing direct, oferte personalizate, oricând și fără să fie necesar să indice un motiv. Ulterior soluționării cererii de retragere a consimțământului, subiectul de date cu caracter personal nu va mai primi informări comerciale cu privire la serviciile oferite de Felix International SRL

          

 IV. Preluarea datelor cu caracter personal

Procurarea produselor pe site necesită furnizarea anumitor informaţii personale strict necesare pentru plasarea comenzii și efectuarea vînzării.

Toate produsele și serviciile prezentate pe www.pit.md pot fi achitate prin intermediul cardurilor bancare VISA și MasterCard prin conexiunea securizată (http://egateway.moldindconbank.md) a companiei  BC Moldindconbank S.A., Moldova, Chișinău
str. Armenească, 38. www.pit.md se obligă să nu divulge datele personale către persoane sau companii terțe, cu excepția cazurilor prevăzute de legislația Republicii Moldova.

Datele sunt preluate doar în cazul cînd acceptaţi voluntar şi în cunoştinţă de cauză transmiterea acestora către noi. Paginile din cadrul site-ului unde este nevoie de aceste informaţii conţin o legătură către documentul de faţă, pentru a putea fi analizat, în caz de necesitate.

Pe lângă datele personale, sistemele noastre preiau în mod automat şi o serie de informaţii anonime, care sunt folosite în scopul analizei gradului de utilizabilitate a site-ului şi al optimizării serviciilor oferite.

 

V. Prelucrarea datelor cu caracter personal

Prelucrarea datelor cu caracter personal reprezintă orice operațiune sau set de operațiuni, care se efectuează asupra datelor cu caracter personal, prin mijloace automate sau neautomate, cum ar fi: colectarea, înregistrarea, organizarea, structurarea, stocarea, adaptarea sau modificarea, extragerea, consultarea, utilizarea, divulgarea prin transmitere, diseminarea, sau punerea la dispoziție în orice alt mod, alinierea sau combinarea, restricționarea, blocarea, ștergerea, distrugerea, arhivarea.

Pentru a accesa website-urile Felix International SRL, nu este nevoie sa furnizați niciun fel de date cu caracter personal.

In contextul desfășurării activității a Felix International SRL, inclusiv derulării activității comerciale, procurare produselor, precum și în contextul îndeplinirii obligațiilor legale, putem solicita anumite date cu caracter personal.

În acest sens, Felix International SRL va prelucra, printre altele, următoarele date cu caracter personal: numele și prenumele, telefon/fax, adresa de domiciliu/reședință, e-mail, IDNP.

Informaţiile confidenţiale preluate de pe site sunt folosite în scopul utilizării a serviciilor oferite, pentru a lua legătura în caz de necesitate și pentru a prezenta noi oportunităţi, oferte sau alte informaţii.

 

VI. Utilizarea datelor cu caracter personal

Felix International SRL utilizează datele cu caracter personal doar în următoarele scopuri:

 •  Derularea activității comerciale/contractuale a Felix International SRL;
 •  Marketing, promovare, publicitate, concursuri, loterii publicitare, programe de loialitate, inclusiv transmiterea de oferte comerciale generale sau personalizate; dezvoltarea și îmbunătățirea serviciilor
 •  Gestionarea relațiilor cu clienții; comunicarea comerciala cu clienții prin orice mijloc de comunicare;
 •  Îndeplinirea obligațiilor legale;
 •  Comunicarea cu instituțiile publice sau de interes public;
 •  Activități de audit și control/supraveghere;
 •  Arhivare, scopuri statistice;
 •  Colectare debite/recuperare debite restante;
 •  Soluționarea disputelor si litigiilor, punerea în executare a unor hotărâri judecătorești, arbitrale etc.

Felix International SRL va considera toate informațiile colectate ca fiind confidențiale și nu le va partaja cu terții (cu excepția partenerilor de afaceri, așa cum este aceasta situație descrisa mai jos) fără consimțământul expres si anterior.


  VII. Prelucrarea datelor cu caracter personal în scop promoțional (marketing)

 Datele cu caracter personal furnizate de utilizatori/vizitatori/clienți  vor putea fi prelucrate de Felix International SRL cu respectarea drepturilor, în special a dreptului de informare si opoziție, în următoarele scopuri: marketing, concursuri, loterii publicitare, efectuarea de comunicări comerciale pentru serviciile Felix International SRL, inclusiv cele dezvoltate împreună cu un partener Felix International SRL, prin orice mijloc de comunicare, inclusiv prin intermediul serviciilor de comunicații electronice. Datele cu caracter personal furnizate vor putea fi folosite în scop promoțional (marketing) și pentru produsele sau serviciile altor parteneri ai Felix International SRL, cu respectarea drepturilor clienților.

In cazul în care Felix International SRL intenționează sa utilizeze datele cu caracter personal în scopuri de marketing direct, (daca subiecții de date cu carcater personal au optat în acest sens) clienții vor fi informați în prealabil. Clientul poate exercita dreptul de prevenire a unei asemenea prelucrări prin selectarea casetelor adecvate din formularele/documentele utilizate pentru colectarea datelor cu caracter personal.

Indiferent de situatie, în cazul în care veți dori ca datele cu caracter persoanal sa înceteze a mai fi prelucrate de Felix International SRL, puteți solicita în mod expres încetarea oricărei prelucrări de date din partea noastră. Când nu se mai dorește primirea materialelor informative din partea Felix International SRL, există opțiunea dezabonării folosindu-se butonul „Dezabonare”.

In relația cu Felix International SRL, beneficiați conform prevederilor legale aplicabile de următoarele drepturi: dreptul de acces, dreptul la rectificare, dreptul la ștergerea datelor, dreptul la restricționarea prelucrării, dreptul la portabilitatea datelor, dreptul la opoziție si procesul individual automatizat.

          
 VIII. Durata prelucrării datelor cu caracter personal

  În vederea realizării scopului menționat, Felix International SRL va prelucra datele cu caracter personal pe toata perioada de desfășurare a relațiilor contractuale pentru care s-a accesat serviciul, pînă în momentul în care clientul sau reprezentantul legal/convențional al lui, va exercita dreptul de opoziție/ de ștergere (cu excepția situației in care Felix International SRL prelucrează datele în baza unei obligații legale sau justifica un interes legitim). Ulterior încheierii operațiunilor de prelucrare a datelor cu caracter personal, în scopul pentru care au fost colectate, dacă utilizatorul sau reprezentantul legal/convențional al lui nu va exercita dreptul de opoziție/de ștergere, conform legii, aceste date vor fi arhivate de către Felix International SRL pe durata de timp prevăzută în procedurile interne Felix International SRL și/sau vor fi distruse.


  IX. Măsurile de siguranță pentru protejarea datelor cu caracter personal

Pentru a evita utilizarea fără drept a datelor cu caracter personal, precum si eventualele abuzuri, Felix International SRL utilizează metode și tehnologii de securitate, împreună cu politici și proceduri de lucru adecvate, pentru a proteja datele cu caracter personal colectate.

Securitatea integrală a datelor transmise prin internet nu poate fi niciodată absolut garantată. În timp ce Felix International SRL depune toate eforturile în privința protejării datelor cu caracter personal, nu putem garanta în mod absolut securitatea datelor transmise către website-urile Felix International SRL. Orice transmisiune de date cu caracter personal se face pe riscul clientului. Odată recepționată informația se vot utiliza proceduri și măsuri stricte de siguranță împotriva utilizării neautorizate, ilegale, distrugerii, pierderii accidentale sau divulgării datelor cu caracter personal.


  X. Dezvăluirea datelor cu caracter personal

Felix International SRL garantează că nu va divulga persoanelor terțe informațiile preluate, cu excepția cazurilor prevăzute de lege, când transmiterea acestor date este obligatorie și nu poate fi refuzată. Felix International SRL și angajații săi niciodată nu vor cere de la utilizator coduri de acces, parole, PIN-coduri și altele asemenea.

Utilizatorul este responsabil de păstrarea confidențialității informațiilor personale, în special de utilizarea cu grijă a datelor de autentificare, parolelor, datelor bancare și nu le va transmite persoanelor terțe (informîndu-se despre evitarea fraudelor cibernetice de tip phishing, scam, etc.).

 

XI. Accesul la date cu caracter personal

Felix International SRL garantează că ia toate măsurile rezonabile pentru protecţia datelor cu caracter personal ale clienților dar şi pentru menţinerea lor într-o stare corectă şi actuală. În eventualitatea în care se va descoperi informaţii eronate despre utilizator, rugăm să fim contactaţi pentru a efectua modificările necesare.

Angajaţii noştri sunt obligaţi să respecte cu stricteţe confidenţialitatea oricăror date cu caracter personal.

Prezentul Acord este încheiat între utilizator şi Felix International SRL El reglementează modul de utilizare de către utilizator a serviciilor oferite prin intermediul site-ului www.pit.md, fiind prioritar în faţa oricărui acord precedent dintre utilizator şi Felix International SRL.

          

 XII. Accesarea datelor care nu constituie date cu caracter personal

              Felix International SRL, ca adminstrator al site-ului, accesează involuntar adresele IP (Internet Protocol Address) și alte date standard ce nu sunt informații cu caracter personal, cum ar fi ora vizitei, locul de unde a fost accesat site-ul, numele, versiunea browserului, sistemul de operare, furnizate de către browserul internet prin intermediul căruia a fost accesat site-ul, în scopul:

 • administrării mai eficiente a site-ului;
 • îmbunătățirii nivelului de accesibilitate și de utilizare a site-ului;
 • utilizării datelor demografice de tip statistic;
 • publicării informațiilor relevante pentru utilizator.

Utilizatorul poate accepta sau respinge utilizarea fişierelor de tip Cookies. Dacă utilizatorul nu dorește primirea fişierelor Cookies, el are posibilitatea să dezactiveze această tehnologie în browser, fiind întrebat la accesarea site-ului.

În cazul acceptării, Cookies sunt transmise de către site-ul www.pit.md către discul rigid al utilizatorului, fiind folosite pentru autentificare, pentru reținerea preferințelor utilizatorilor precum și pentru implementarea sistemului de „coș de cumpărături”, și nu colectează datele cu caracter personal ale utilizatorului.

 Cookies reprezintă un standard industrial şi sunt utilizate pe larg de majoritatea site-urilor web, inclusiv de www.pit.md în scopul simplificării accesului unui utilizator la site.

Recomandăm fişierele Cookies deoarece acestea sunt necesare pentru facilitarea prestării serviciilor pe site.

 

XIII. Drepturile utilizatorilor site-ului

Prin citirea acestui document, utilizatorul a fost informat/ă cu privire la drepturile de care beneficiază, conform prevederilor legale aplicabile, respectiv: dreptul de acces, dreptul la rectificare, dreptul la ștergerea datelor, dreptul la restricționarea prelucrării, dreptul la portabilitatea datelor, dreptul la opoziție si procesul individual automatizat. Atunci când prelucrarea se realizează cu consimțămînt, utilizatorul are dreptul de a retrage consimțămîntul în orice moment în forma scrisă, adresată Felix International SRL, în condițiile legislației aplicabile, fără a afecta legalitatea prelucrării efectuate pe baza consimțămîntului înainte de retragerea acestuia.

Utilizatorul este în drept de a se opune în orice moment, în mod gratuit și fără nicio justificare, prelucrării datelor cu caracter personal în scop de marketing direct, utilizînd, dacă este cazul, funcția de dezabonare inclusă în materialele de marketing.

Pentru celelalte scopuri, utilizatorul are dreptu de a se opune, în orice moment, în mod gratuit, ca datele cu caracter personal pe care le furnizează către Felix International SRL să facă obiectul unei prelucrări, cu menționarea datelor si scopului avute în vedere, numai pentru motive întemeiate si legitime, legate de situația particulară, cu excepția cazurilor în care Felix International SRL demonstrează că are motive legitime si necesare care justifică prelucrarea și care prevalează intereselor, drepturilor si libertăților utilizatorului sau ca scopul este constatarea, exercitarea sau apărarea unui drept în instanță. In caz de opoziție nejustificată, Felix International SRL este îndreptățită sa prelucreze în continuare datele în cauză.

Prin citirea acestui document utilizatorul a luat cunoștință si înțelege faptul că datele cu caracter personal furnizate către Felix International SRL constituie elemente determinante pentru accesarea serviciilor oferite de Felix International SRL și/sau derularea activității comerciale.

 

XV. Exercitarea drepturilor

Pentru exercitarea drepturilor utilizatorului, poate fi contactat Specialistul responsabil de datele cu caracter personal din cadrul Felix International SRL, cu o cerere scrisă semnată la adresa de e-mail: [email protected] sau la următoarea adresa de corespondență: 

Felix International SRL

adresa postala:
Chisinau. str. Socoleni 6/1

Aceste prevederi pot suferi modificări/actualizări ocazionale. Recomandam sa verificați la fiecare utilizare a website-urilor Felix International SRL prezentele prevederi, pentru a fi informați in legătura cu acestea. Prin accesarea website-urilor Felix International SRL sau utilizarea serviciilor companiei prin intermediul website-urilor menționate, ulterior modificărilor, se vor considera acceptate noile prevederi.


Call
Messenger Messenger Viber Viber